Record details

Subject heading
    financování
Article
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin