Record details

Subject heading
    flotace
Article
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Separace živců flotací
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Úprava rudnin s obsahem volného stříbra
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci