Record details

Subject heading
    fluór
Article
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Classification and bearing of phosphorus, fluorine, and excess alumina on the evolution of peraluminous rare-metal bearing granites : A compilation of case studies
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Důkaz halogenů v minerálech
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    The evolution of fluorite-rich felsic magmas : Source dichotomy, magmatic convergence and the origins of topaz granite
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    K problematice fluoru v uhlí
    Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    Nedvědice II
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France)
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)