Record details

Subject heading
    fluorapatit
Article
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Do Kiruny za železnou rudou
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice