Record details

Subject heading
    fluorit
Article
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    Age constraints on faulting and fault reactivation: a multi-chronological approach
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Děčínský Sněžník Hill
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts.
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Fluoritová těžba v České republice
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    Kamenec v Orlických horách
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lom Lahošť u Duchcova
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Metallogenetical aspects of Late-Variscan tin and fluorspar deposits in the North-Western border of the Bohemian Massif (Erzgebirge, Vogtland)
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    The metallogeny of the Erzgebirge (Krušné hory)
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály z lomu od Ševětína
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nedvědice II
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    REE in fluorite from tin deposits in the Erzgebirge region implications for the origin of Eu-anomalies in Li-F granites
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Sm/Nd and Rb/Sr isotopic investigations on fluorite mineralization of the Eastern Erzgebirge
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Štoly Děčínského Sněžníku
    Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic
    The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce