Record details

Subject heading
    fonolit
Article
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Age-related Contrasting Alkaline Volcanic Series in North Bohemia
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou radiostezie : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické zajímavosti USA
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    K mineralogii Českého středohoří
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Mathematic-statistical study of chemical compositions of trachytic and phonolitic neovolcanites of the Bohemian Massif
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mount Erebus a Milešovka
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phonolitic and trachytic rocks in the České středohoří Mts., North Bohemia : petrology and geochemistry
    Phreatomagmatic Structures in the Northern Environs of the Ohře Rift (Saxony)
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Radioactivity of young volcanics of the Bohemian Massif
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rozsedlinová jeskyně v Polabí
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Rýdeč
    Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
    Sr isotopes in trachytic rocks of Bohemia
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách