Record details

Subject heading
    fosílie
Article
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia)
    The 'Cephalopod Limestone' of the Prague Basin (Silurian, Czech Republic)
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Day 2, stop 2: Olešná
    Day 2, stop 3: Mílina
    Day 3, stop 1: Ejpovice
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Day 4, stop 3: Vráž
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Devon
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Environment fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians
    Falzifikát křídové ryby z Čech
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fossilized intestinal contents in the Lower Ordovician Cyrtodiscus nitidus (Mollusca, Tergomya) from the Barrandian Area (Bohemia)
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Larval development in Oligocene palaeobatrachid frogs
    Lower Ordovician Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) with fossilized intestinal contents in situ (Šárka Formation, Bohemia)
    Medový poklad i okno do pravěku
    Mezozoikum - Svrchní křída
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    A new Ordovician gastropod and operculum from the Czech Republic
    New Upper Cretaceous Cyst Pithonella siniformis n.sp. (Calciodinellaceae) from Eastern Algeria
    Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Sedimentology and brachiopods of the Lower Jurassic Lúty Potok Limestone (Slovakia, West-Carpathian Klippen Belt)
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    The state of the Sternberg's original collection
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun)
    Terciér - Neogén
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Urgonian facies in the West Carpathians
    Variability of the Senonian species Oscillopha dichotoma (Bayle, 1849)
    Vrapice
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka