Record details

Subject heading
    fosfáty
Article
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Beusit z Dolních Borů
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Epibionts, their hard-rock substrates, and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France)
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zwei neue Kupfer-Phosphate aus Lubietová, Slowakei