Record details

Subject heading
    fosfor
Article
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Citlivé oblasti
    Classification and bearing of phosphorus, fluorine, and excess alumina on the evolution of peraluminous rare-metal bearing granites : A compilation of case studies
    Composition of Nb, Ta, Ti, Sn-bearing oxide minerals from the Homolka phosphorus-rich granite, Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The evolution of fluorite-rich felsic magmas : Source dichotomy, magmatic convergence and the origins of topaz granite
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Genetic significance of phosphorus in fractionated granites: Editorial
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Kontaminace povrchových vod
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Large-scale, late-magmatic albitization and mineralization of Eisgarn granite concurrent with regional extension deformation of a marginal segment of the Moldanubian Batholith
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    Mineralogical Evidence for two Magmatic Stages in the Evolution of an Fractionated P-rich Rare-metal Granite : The Podlesí Stock, Krušné Hory, Czech Republic
    Mineralogical evidence of vertical zonality in a highly fractionated P-rich rare metal-bearing granite system, Podlesí, Czech Republic
    Mineralogy of extremely fractionated phosphorus-rich granite - Podlesí, Czech Republic
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    P-rich muscovite granites - latest product of two-mica granites fractionation in the South Bohemian Pluton
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus- and fluorine-rich granite system at Podlesí (Excursion stop No.3)
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: case studies and possible genetic interpretation
    Phosphorus in alkali feldspars - possible constrains of granite genesis interpretation
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phosphorus-rich granites: a specific feature of European Variscan belt
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Physical properties of extremely fractionated P-rich rare metal granite: the borehole PTP-1, The Podlesí Stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Přibyslavice near Čáslav
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Solid solutions within the Quaternary system, Co-Fe-Ni-P
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Speciation, phase association and potential bioavailability of phosphorus on a Svalbard glacier
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review)
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vepsáno do půdy
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice