Record details

Subject heading
    fosforečnany
Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    The crystal structure of meurigite
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hydroxylherderit z Rožné
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Isokite : new occurrence and new data
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Members of the philipsbornite-florencite and chernovite-xenotime solid solution series in metasomatic altered granites of the Zinnwald tin deposit (Erzgebirge, Germany)
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerály meteoritů
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Phosphorus in alkali feldspars - possible constrains of granite genesis interpretation
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Přírodní fosfáty mědi
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Refinement of the crystal structure of cyrilovite from Cyrilov, Western Moravia, Czech Republic
    Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)