Record details

Subject heading
    fosilizace
Article
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Moravské geody
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Prokřemenělá dřeva Mongolska
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia)
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Taxonomic implications and fossilization of tube ultrastructure of some Cenozoic serpulids (Annelida, Polychaeta) from Europe
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky