Record details

Subject heading
    fundament
Article
    Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Contribution to the Structure of the Crystalline Basement in Eastern Moravia based on Geomagnetic and Seismic Data
    Cretaceous Collision in the Western Carpathians: Role of Complex Basement Shape on Crustal-Scale Polyphase Deformation Partitioning
    The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geomagnetic Anomalies and the Crystalline Basement of the Vienna Basin
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    New Approach to Interpretation of Superposed Cleavage Patterns in Weak Rocks result of Independent Movements of Rigid Basement Promotories on an Example of the Gemer Unit
    New Progress in Deciphering Structural and Metamorphic Evolution of the Vepor Basement in West Carpathians
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problems of deciphering basement tectonics by means of structural patterns regularity
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Some remarks to an emplacement mechanism of the West Carpathian paleo-Alpine nappes
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Stratigraphy. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structure. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in West Bohemia - structural evidence for Late-Variscan collapse
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Variscan Structural Evolution of the Central Part of the Krušné Hory (Erzgebirge) Mts. in the Czech Republic
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?