Record details

Subject heading
    geneze podzemních vod
Article
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Entgasungsraten, Chemismus und Isotopenchemie der Quellgase des Vogtlandes und Nordböhmens
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by B. Krcman and T. Vylita, published in Environmental Geology 40(6): 678-682
    Les sources carbogazeuses
    Vznik minerálních vod karlovarského typu