Record details

Subject heading
    geochemie
Article
    6. sympozium o interakci mezi vodou a horninou
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    EAG lecture tour 2013
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
    Effect of lateral viscosity vartiations in the core-mantle boundary region on predictions of the long-wavelength geoid
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    Geochemical mapping of the Prague agglomeration
    Geochemical soil survey in the Western Desert of Iraq
    Geochemický atlas ČSFR
    Geochemický atlas Rakouska
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemistry of flysch sediments and its applications in geological interpretations
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Globální klimatická změna
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
    Laboratoř organické geochemie
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Monitoring systems
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Odešel Josef Veselý
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Paměť krajiny
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Pozďátky 1989
    Preface
    Principles of environmental geochemistry
    Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projekty geochemického mapování
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sjezd americké geologické společnosti
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    V.M. Goldschmidt Conference for the Advancement of Geochemistry 1994
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin