Record details

Subject heading
    geochemie organická
Article
    Chemical structure of coal substance
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Li Isotopic Composition of Foraminiferal Tests and their Host Sediments.
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv