Record details

Subject heading
    geoetika
Article
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Actual tasks for geoethics
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Developing geoethics as a new discipline
    Geoethics in the family of geosciences
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Mineral deposits as ethical category
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Obecné zásady tvorby etických kodexů a jejich aplikace v geoetice
    Principy etiky ahumánních systémů
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Reflections of the Christian social teaching in geoethics
    Spirituality, leadership and geoethics
    Vývoj a perspektivy geoetiky
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu