Record details

Subject heading
    geofyzikální interpretace
Article
    Anomalous geomagnetic fields of internal origin in Czechoslovakia
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    On the detailed magnetostratigraphy of greigite(-smythite) mineralization, Sokolov Brown-Coal Basin, Bohemia
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Zemětřesné roje v západních Čechách