Record details

Subject heading
    geologie matematická
Article
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Application methodology of mathematical modelling for evaluation of groundwater resources
    Bipolarity in regular structural patterns
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    A contribution to ground-surface water relation for groundwater modelling needs
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Dr. Váslav Němec: Krumbein Medalist
    The Effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit.
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Fifteen International Meetings of Mathematical Geologists at the Mining Příbram Symposia in Czechoslovakia (1968-1991)
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Mass tranfer of ion-exchanging pollutants in ground water. Modelling by the finite differences method
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Modelling the impact of waste disposal site on ground water flow
    Návrh výpočtu středního směru
    Nezavrhujme trojúhelníkové diagramy
    O matematické geologii ve světě
    O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Pozor na trojúhelníkové diagramy
    Problems of deciphering basement tectonics by means of structural patterns regularity
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Famennian interval, Mokrá section, Moravia, central Europe
    Speciální problémy analýzy geodat
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Výpočet a prezentace ploch v geologii
    Výpočetní technika a matematické metody
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce