Record details

Subject heading
    geologie ropná
Article
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    István Bérczi, honorary member award
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    The Vienna basin
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii