Record details

Subject heading
    geometrie
Article
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Bipolarity in regular structural patterns
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Development of Fracture Networks in the Melechov Massif and their Analysis
    The effects of rheological decoupling on slab deformation in the Earth's upper mantle
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Fraktální vlastnosti geologických objektů
    Fraktály v geofyzice
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien)
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Post 2000-swarm microearthquake activity in the principal focal zone of West Bohemia/Vogtland: Space-time distribution and waveform similarity analysis
    Problem of Stress Analysis in the Nový Kostel Area (W Bohemia): Influence of Various Geometries of Active Faults
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice