Record details

Subject heading
    geomorfologie regionální
Article
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Cryogene Phenomena and Landforms in the Western Part of the Putorana Plateau (Russia)
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif
    Geomorfological conditions of the southwestern border of the Svitavská pahorkatina Hillyland (Czech Republic)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Geomorphological analysis and genetic relief classification of the inundation area of the Krkavec dam
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphology of Ostaš Mesa in the Polická pánev Basin (Czechia)
    Geomorphology of the Gharesa glacier region in the Karakoram
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.)
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    K mape typov reliéfu E. Mazúra
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Korsika - ostrov děravých skal
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Maroko očima geologa
    Mineralogical Control of the Granite Landscape Development in Jelenia Góra Basin (Sudetes Mts. SW Poland)
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    New findings on the geomorphology of Moravia
    New occurrences of trachyte near Teplá in western Bohemia
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    Periglacial features around Ruprechtov (Moravia, Czech Republic)
    Periglaciální tvary na Tisé skále
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Radarové snímání Země
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Skálie v CHKO Kysuce
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Skalní výchozy permských ryolitoidů v jihopolských vrchovinách Góry Krucze a Góry Suche
    Středověké zlatodoly Kometa
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
    Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
    Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Utajené skalní město
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Zomrel akademik Emil Mazúr
    Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Kočičích skal a jejich okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Ostaše a jeho západního okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu Poopavské nížiny
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku