Record details

Subject heading
    geomorfologie všeobecná
Article
    Akademik Emil Mazúr zemřel
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Čo je vysoké pohorie?
    Druhý sjezd polských geomorfologů
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    Kouzelným proutkem Jizery
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    O neotektonice
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    Posledná rozlúčka s akademikom Emilom Mazúrom
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    RNDr. Břetislav Balatka, CSc., šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    Synergetics and articulation of geography
    Šedesátiny RNDr. Břetislava Balatky, CSc
    Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.