Record details

Subject heading
    geostatistika
Article
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Geostatistický software pro veřejnost
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    O matematické geologii ve světě
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    Speciální problémy analýzy geodat
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí