Record details

Subject heading
    geotechnika
Article
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Czech environmental and engineering geophysics
    DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová?
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Mine Planning and Equipment Selection
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Optimalizace svahů
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS