Record details

Subject heading
    goethit
Article
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Cetechovické mramory
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Goethit z Karlových Varů
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině