Record details

Subject heading
    granáty
Article
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Almandine-pyrope-grossular garnets : A method for estimating their composition using X-ray powder diffraction patterns
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps
    Asymmetric zoning profiles in garnet from HP-HT granulite and implications for volume and grain-boundary diffusion
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    The beryllian cordierite + beryl + spessartine assemblage, and secondary beryl in altered cordierite, Greer Lake granitic pegmatites, southeastern Manitoba
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Bohemia kratero
    Bohemian leucogranulites and HP/HT anatexis
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Co je český granát?
    Co nového v Úhrově?
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections and garnet zonning: An example from the Bohemian Massif
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Constraints on Sm-Nd diffusion rates from laser ablation ICP-MS analyses and conventional dating of prograde garnets
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    "Český granát" z Korutan
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    The eclogites in the Monotonous Series of the Moldanubian zone and the theory of thermal pulses : a discussion
    The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution and geotectonic significance of high-pressure metarodingites in the Erzgebirge; Germany
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Fluid influence on mineral reactions in ultrahigh-pressure granulites: a case study in the Snieznik Mts. (West Sudetes, Poland)
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    Formation and Evolution of High-Pressure Leucogranulites: Experimental Constrains and Unresolved Issues
    Formation of amphibole and clinozoisite-epidote in eclogite owing to fluid infiltration during exhumation in a subduction channel
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Garnet of leucogranite in micaschists of "Královský hvozd", (Bohemian Forest), SW Bohemia
    Garnet peridotite in the Moldanubian Zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Garnet REE geochemistry - genetic code of high-grade rocks
    Garnet REE zoning - perspective record of granulite-forming processes
    Garnet zoning and reaction textures in overprinted eclogites, Bohemian Massif, European Variscides: A record to their thermal history during exhumation
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    A general model for the intrusion and evolution of "mantle" garnet peridotites in high-pressure and ultra-high-pressure metamorphic terranes
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
    Granát - významná průmyslová surovina
    Granát jako průmyslový minerál
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Granaten in der Moravischen Zone in Österreich
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Granáty
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granulite Xenoliths from the Doupov Volcanic Complex Area - Petrology and Geochemistry
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Grossular z Piemontu : z návštěvy Val d' Ala, Val di Susa a burzy v Torinu
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Grunerite and almandine from quartzites related to the stratiform iron ore formations of the Silesicum (Czech Republic, Northern Moravia)
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure garnetiferous micaschists in the central part of the Krušné hory Mts. - an evidence for fast exhumation of the western margin of the Bohemian Massif
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    K mineralogii Českého středohoří
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    Kámen z kolínské dlažby
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Laboratoř silikátové chemie
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Lokality Tachovské rokle
    Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
    Material evidence of granulite uplift in Variscan siliciclastics: SE Bohemian Massif
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic Evolution. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    The metamorphic evolution in the western Erzgebirge
    Metamorphic Evolution of Carbonate-Bearing Eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
    The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian zone (Czech Republic)
    Metamorphic evolution of micaschists and gneisses of the northern Bayerische Wald and the Künische Gebirge (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphism and microstructures along a high-temperature metamorphic field gradient: the north-eastern boundary of the Královský hvozd unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály taktitu z Klatov
    Minerály z omického kamenolomu
    Mitglieder der BG Osnabrück besuchen die Tschechische Republik
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Das Moravikum der Thaya Kupel in Österreich - Lithologie und Metamorphose
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přibyslavice near Čáslav
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Reconstructing P-T paths during continental collision using multi-stage garnet (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
    REE zoning in garnet and leucogranulite formations
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Relationships of eclogites and garnet peridotite with felsic granulite in the Bohemian Massif
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Slezské, moravské a české hesonity
    Sm-Nd garnet ages and cooling history of high-temperature peridotite massifs and high-pressure granulites from lower Austria
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    The Spačice eclogite revisited
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    Starkoč near Čáslav
    Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Svojanovské granáty
    Svojanovské granáty
    A tale of two orogens: the contrasting T-P-t history and geochemical evolution of mantle in high- and ultrahigh-pressure metamorphic terranes of the Norwegian Caledonides and the Czech Variscides
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Thermodynamic properties of uvarovite garnet (Ca3Cr2Si3O12)
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Timing of ultra-high pressure metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Tourmaline as a recorder of pegmatite evolution : Belo Horizonte No.1 - pegmatite, Peninsular Ranges batholith, Southern California
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Tyrolské granáty
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Vanadové granáty
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Very high-pressure (more then 4 GPa) eclogite associated with the Moldanubian Zone garnet peridotite (Nové Dvory, Czech Republic)
    A vestige of very high-pressure (ca 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vratislavské granáty
    Výprava ku Kleti
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Výskyt granátu a staurolitu v Jeseníkách
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Za tyrolskými granáty
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)