Record details

Subject heading
    granit biotitický
Article
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách