Record details

Subject heading
    granitizace
Article
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Přibyslavice near Čáslav
    Quartz-texture evolution within an orthogneiss structure (Reitzenhain structure, Erzgebirge, SE-Germany), determined by neutron-difraction- The case of fabric isotropization under granitization
    Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)