Record details

Subject heading
    granitoidy silesika
Article
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    AMS and Deformation Patterns in The Jawornickie Granitoids, Rychlebske Hory - Preliminary Data
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Klodzko-Zloty Stok and Niemcza Zone granitoids - a shallow level intrusion of durbachites on the Rhenohercynian Zone
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Křišťály z žulovského masívu
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic Anisotropy of the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudetes
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Preliminary Data on Petrology and Evolution of Northern (Polish) Part of the Žulová Pluton
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Skalka pod Kaní horou
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Subgreenschist facies metamorphism of quartzites of the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite - allanite I-type granite.
    Žulová Batholith: A Post-Orogenic, Fractionated Ilmenite-Allanite I-Type Granite
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce
    Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí