Record details

Subject heading
    gravimetrie
Article
    3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif
    Apports majeurs de la géophysigue sur la strucrure et les mouvements dans la chaine varisque d'Europe
    Beijing Geological Instrument Factory
    Cadomian terranes, wrench faulting and thrusting in the central Europe Variscides: geophysical and geological evidence
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    The complex evolution of the Western Outer Carpathians: implications of flexure- and gravity modelling
    Constraints on the maximum crustal density from gravity-topography modeling: Applications to the southern highlands of Mars
    Constraints on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic) : evidence from a gravity and geochemical study
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Crustal structure of the Erzgebirge
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Detailná gravimetria ako prostriedok pre vyhĺadavanie malých intruzívnych telies (východné Slovensko)
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Far-zone contributions to topographical effects in the Stokes-Helmert method of the geoid determination
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem by splitting its solution to the low-degree and the high-degree parts
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Geophysical pattern of the Bohemian Massif
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Global ellipsoid-referenced topographic, bathymetric and stripping corrections to gravity disturbance
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Gravimetry
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravitational Field of Central Europe
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity activities in West Bohemia in 1992
    Gravity activities in West Bohemia in 1993
    Gravity disturbances in regions of negative heights: A reference quasi-ellipsoid approach
    Gravity maps of the Vienna Basin
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    The Influence of the Core-mantle Boundary Irregularities on the Mass Density Distribution Inside the Earth
    Invarianty gravitačné ekvivalentních těles
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    Kinematic and isostatic models of lithosphere development in Eastern Alpine, Western Carpathian, Pannonian Basin region
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linearized Inverse Approach to determination of the Explicit Form of Geoid Radius
    A Main Features of Geophysical Structures in Central Europe
    Modification of Runcorns Equations to Convection Flows
    Morphogenesis and tectonic position of Variscan granitoids in the eastern Oberpfalz and Bohemian Forest: Results of the gravity survey
    Morphogenesis, tectonic setting and intrusion dynamics of the late-Variscan granites at the northwest-margin of the Bohemian Massif
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    New gravity map of Carpathians
    Optimal model for geoid determination from airborne gravity
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Recentní pohyby - úvod do diskuse
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in concentration of metals. With an example from the Bohemian Massif set in the context of Central and Western Europe
    Die Schwerekarte (delta gO) der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen : bemerkungen zur Bearbeitung und Interpretation
    Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations
    Solution of the 1.2/2-D Inverse Gravity Problem Using Different Nonlinear Iterative Formulas
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif
    Ten years of gravimetric monitoring on the points of geodynamic networks in the Sudety Mts.
    Three-Dimensional Modelling Convection in the Earth's Mantle: Influence of the Core-Mantle Boundary
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, Gravity, K-Ar and Rb-Sr Data for the Choustník Prevariscan Orthogneiss
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Výsledky gravimetrické slapové stanice Pecný
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Zemská tíže z vesmíru : družice CHAMP, GRACE a GOCE
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zpřístupnění proseckého podzemí