Record details

Subject heading
    gravitační tektonika
Article
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    The Late Cenozoic of the Al Ghab Rift, NW Syria
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Significance of the shear planes for identification of the solifluction phenomena
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Štoly Děčínského Sněžníku
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění