Record details

Subject heading
    grosulár
Article
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Grossular z Piemontu : z návštěvy Val d' Ala, Val di Susa a burzy v Torinu
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)