Record details

Subject heading
    habitus
Article
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Loucké kameny
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
    Přírodní skla
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Uraninit
    Wall-Rock-Derived Zircon Xenocrysts as Important Indicator Minerals of Magma Contamination in the Freistadt Granodiorite Pluton, Northern Austria
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zlato trošku jinak