Record details

Subject heading
    havárie
Article
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    The crystal structure of Na4(UO2)(CO3)3 and its relationship to schröckingerite
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Mechanika zemin v akci
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací