Record details

Subject heading
    hemimorfit
Article
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách