Record details

Subject heading
    histogram
Article
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Size distributions of nanoparticles from magnetotactic bacteria as signatures of biologically controlled mineralization