Record details

Subject heading
    hlína
Article
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)