Record details

Subject heading
    hlubinná stavba
Article
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Apports majeurs de la géophysigue sur la strucrure et les mouvements dans la chaine varisque d'Europe
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Cesta do středu Země. 1
    Cesta do středu Země. 2
    Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    Collisional orogens and their related metallogeny - a preface
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    Contribution of the MTS to the Study of Lithosphere in Central Europe
    Crust and Upper Mantle structure of the Bohemian Massif from the dispersion of seismic surface waves
    Crustal structure of the Erzgebirge
    Cyclic evolution of convergent plate margins indicated by time sequence of volcanism and subduction
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles
    Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
    Deep seated electrical high conductivity zones imaging lithosphere deformation in Western Bohemia
    Deep-seated structures of the Bohemian Massif in the region between the Vranovice Graben and the Czechoslovak-Austrian frontier
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Deep seismics in West Bohemia
    Deep Structure of the Bohemian Massif from Phase Velocities of Seismic Surface Waves
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Electrical conductance of sediments overlying the basement of the Czech Republic
    Entgasungsraten, Chemismus und Isotopenchemie der Quellgase des Vogtlandes und Nordböhmens
    Evidence for carbonatite metasomatism in the upper mantle beneath the Bohemian Massif
    Exhumation of HP-rocks in the Saxo-thuringian belt: back-arc extension?
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
    Geodynamic Evolution
    Geodynamical implications from the correlation of surface geology and seismic tomographic structure
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Geological sections across the Bohemian Massif
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Gravitational Field of Central Europe
    Gravity activities in West Bohemia in 1993
    Heterogeneity of the Earth's mantle below the Bohemian Massif
    Impaktový proces
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Interpretation of the Geomagnetic Anomalies Between the Bohemian Massif and the Inner West Carpathians
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Local seismicity and upper crust structure in the West Bohemian seismic swarm region
    Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    A Main Features of Geophysical Structures in Central Europe
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians - a tentative model
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Model of the Deep Lithosphere Structure
    Modellvorstellungen zum paläozoischen und vorpaläozoischen Unterbau im Gebiet um Cottbus
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia
    P- and S-wave anisotropy in the lithospheric mantle beneath the Tibetan plateau and Variscan belt of Central Europe
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Planety očima geologů
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Recent geodynamic evolution of convergent plate margins and the reconstruction of fossil plate boundaries
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Results of geoelectrical investigations in SW part of the ČR
    Results of Heat Flow Studies in Czechoslovakia
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in concentration of metals. With an example from the Bohemian Massif set in the context of Central and Western Europe
    The role of the epi-Variscan basement in the Alpidic tectonic evolution of the Central Western Carpathians
    Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
    Seismic evidence of increased tectonothermal activity near the Oberpfalz deep continental drilling location (SE Germany)
    Seismologically determined deep lithosphere structure in Fennoscandia : Toernebohm memorial meeting
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Spatial variations of seismic velocities within the deep lithosphere beneath the KTB-region
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Syn- to post-thickening extension in the Variscan Belt of Western Europe: Modes and structural consequences
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in West Bohemia - structural evidence for Late-Variscan collapse
    Thermal regimes of the European lithosphere
    Thick-skinned versus thin skinned thrusting in the southeastern Bohemian Massif
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Velocity distribution for P-wawes by linearised inversion of refraction arrivals along the line VI/70
    Veporikum vo vrte GRP-1
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    The Workshop "High Temperature-Low Pressure Metamorphism and Deep Crustal Structures": geology and geophysics 90 hand-in-hand (IGCP 304 final meeting)
    Zones of Geoelectrical Inhomogeneities