Record details

Subject heading
    horniny
Article
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Co odhalila voda
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Hříčky přírody zvané suiseki
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radon risk map of the city Brno
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    Vznik hodnot Českého ráje