Record details

Subject heading
    horniny klastické
Article
    Correlation of siliciclastic rock chemistry and palaeomagnetic results from the Barrandian Lower Palaeozoic (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif): Palaeotectonic evolution of depositional environments
    Day 2, stop 2: Olešná
    Day 3, stop 3: Rumpál
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Rapid exhumation of medium to high-pressure metamorphic rocks at the saxothuringian-Moldanubian boundary : Evidence from detrial white micas in Saxothuringian synorogenic sediments (E-Variscides, Germany)
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Svrchní proterozoikum
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)