Record details

Subject heading
    horniny magmatické
Article
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians)
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
    Essential features of porphyry copper/molybdenum and rare-metal (Sn, W, Mo, Be, Li) ore deposits
    Geochemical Data Toolkit (GCDkit): a Key for Magmatic Geochemists to theTreasury of Data Analysis, Statistics and Graphic in R
    Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Lithné pegmatity Mongolska
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    NORMAN, a QuickBasic programme for petrochemical re-calculation of whole-rock major-element analyses on IBM PC
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Radon database - the statistical evaluation
    Respective Roles of Source Composition and Melting Conditions in the High-K Content of Some Magmas: Geochemical Constraints
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Strižné zóny v magmatických horninách
    Sympozium o genezi ofiolitů a o vývoji oceánické litosféry v Ománu
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin