Record details

Subject heading
    horniny tufogenní
Article
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve