Record details

Subject heading
    hydrobiologie
Article
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    The use of biological methods in studies of karst
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka