Record details

Subject heading
    informatika
Article
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    The Czech Republic
    Československá geologická periodika
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    How to estimate costs of geoscience information: either based on calculated expenses or on final user's demand?
    Hypertexts as a data base in geology
    Informace ze zahraničních bází dat
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Informační systém v ochraně přírody
    Kanadská geomatika
    Knihovna Českého geologického ústavu a geologická informace
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Problems still to be solved
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Studijně rozborová činnost
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Vědeckotechnické informace
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Vydavatelská činnost
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice