Record details

Subject heading
    interakce voda-hornina
Article
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Kinetika rozpouštění kalcitu
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Rare earth elements, yttrium and H, O, C, Sr, Nd and Pb isotope studies in mineral waters and corresponding rocks from NW-Bohemia, Czech Republic
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    Scale Effect in Transmissivity Data Distribution
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Studium interakce hornina-voda: diskontinuální průtokový reaktor
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny