Record details

Subject heading
    ion dusičnanový
Article
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)