Record details

Subject heading
    izotopy S
Article
    Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    The broadening scope of catchment-level isotope studies (A BIOGEOMON retrospect)
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Changes in the d34S ratio of pore-water sulfate in incubate Sphagnum peat
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Environmental S isotope fractionations: An update
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Extreme sulfur isotopic fractionation between sulfate of carbonate fluorapatite and authigenic pyrite in the Neocomian sequence at Wawal, Central Poland
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Isotopic composition of sulphur in soils and runoff in five small catchments
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Movement and transportation of 35S-labelled sulphate in the soil of a heavily polluted site in the Northern Czech Republic
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Stable isotope geochemistry and the genesis of the Polish native sulphur deposits - a review
    Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfur, carbon and oxygen isotope study of Mesozoic barite and celestite deposits of the Neuquén Province, Argentina
    Sulfur during early diagenesis in Sphagnum peat: Insights from delta-34S ratio profiles in 210Pb-dated peat cores
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulfur metabolism in polluted Sphagnum peat bogs: a combined 34S-35S-210Pb study
    Sulfur mobility in peat
    Sulphur depth profiles and stable sulphur isotope ratios in cores from nine Sphagnum-derived peat deposits in the United States and the Czech Republic
    Sulphur diagenesis in freshwater peatlands
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Sulphur isotopic characteristics of sulphides from the West Bohemian Proterozoic and from the varied group of Moldanubicum
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Temporal and elevational patterns in 34S values of different types of atmospheric deposition in the Jezeří catchment, Czech Republic
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vertical trends in delta 13C, delta 15N and delta 34S ratios in bulk Sphagnum peat
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník