Record details

Subject heading
    jíl žáruvzdorný
Article
    Černá bižutérie keltské Moravy
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Titan v keramických surovinách
    Travertínové vodopády
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn