Record details

Subject heading
    jíly
Article
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 22.
    Titan v keramických surovinách
    Travertínové vodopády