Record details

Subject heading
    jímání
Article
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Karlovarské prameny
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Podzemí u Vřídla
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Prameny Prahy
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu